NSAO Lid Worden

Als je geïntereseserd bent om bij Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest te spelen, kun je hiervoor auditie doen. Een enkele keer komt het voor dat je muzikale spel en technische kwaliteiten al bekend zijn bij onze dirigent, of dat je een referentie kan geven. Mogelijk is dit voldoende om meteen in te stromen bij NSAO.

Mocht het zo zijn dat je auditie moet doen, dan worden de audities op dezelfde dagen gehouden als de repetitiedagen die op de agenda van de website staan. Voorafgaand aan de auditie krijg je NSAO muziek toegestuurd en kies je een eigen stuk uit. Tijdens de auditie wordt er kort met je gewerkt door dirigent Tim Fletcher en een bestuurslid van NSAO. Je krijgt muzikale aanwijzingen waarbij vooral gekeken wordt hoe je met die aanwijzingen omgaat en of je technisch in staat bent om de muziek op de gevraagde wijze uit te voeren. Foutloos spelen is op dat moment niet de eerste vereiste.

Omdat de repetitiefrequentie lager is dan bij de meeste accordeonorkesten, wordt van NSAO-leden het volgende verwacht:

  • enthousiasme, motivatie en inzet,
  • het thuis instuderen van de muziekstukken zodat ze op de repetitie worden beheerst,
  • aanwijzingen van de dirigent noteren en meenemen bij het thuis studeren, zodat deze aanwijzingen blijvend in de muziek hoorbaar zijn,
  • aanwezigheid op de repetities, en
  • deelname aan muzikale activiteiten.