Warning message

Submissions for this form are closed.

Kaarten 'De kracht van BACH' concert 10 juni 2023

Bestel hieronder eenvoudig uw kaartjes!

De kaarten kosten €10,- per stuk. Na het invullen van het formulier kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL85 RABO 0142 1517 34 ten name van Ned. Symf. Acc. Orkest te Dieren o.v.v. uw naam en datum vam het concert. De bestelling is definitief nadat wij het bedrag hebben ontvangen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via bestuur@nsao.nl.